Calle
du har 122 i IQ

Din IQ är högre än 91% av befolkningen.

Visa ditt resultat på Facebook

Testet utfördes: 04 January kl. 17:05 på 9 minuter.