Calle
du har 125 i IQ

Din IQ är högre än 98% av befolkningen.

Visa ditt resultat på Facebook

Testet utfördes: 04 January kl. 17:05 på 8 minuter.