morti
du har 98 i IQ

Din IQ är högre än 38% av befolkningen.

Visa ditt resultat på Facebook

Testet utfördes: 10 January kl. 20:08 på 6 minuter.