om iq

Vad är IQ?

Kortfattat står IQ för "Intelligence Quotient" och är ett mått för att mäta intelligens. Mer utförligt beskrivet så är Intelligenskvot (IK vanligen förkortat IQ för tyska Intelligenz-Quotient, efter arbeten av den tyske psykologen William Stern) ett mått på en människas intelligens. Olika omdiskuterade metoder förekommer att genom olika IQ-test fastställa en individs intelligens efter en skala (källa: WIKIPEDIA). Mer om IQ kan du läsa om här:

Vad är medel IQ i Sverige?

Sverige ligger på en fjärde plats på den europeiska intelligenstoppen, med en genomsnittlig intelligenskvot på 104. Smartast är tyskarna med en något bättre hjärnkapacitet än holländarna; trots att båda länderna har ett genomsnitt på IQ 107. På tredje plats kommer Polen med IQ 106. 50% av Sveriges befolkning har ett IQ mellan 90 och 109. En normal IQ ligger därför per definition mellan spannet ca 90 och 109. Läs mer:

Är IQ samma sak som att vara smart?

Ja i vissa sammanhang, men detta är en diskussionsfråga anser många. Notera att kunskap eller "boksmart" inte har något med IQ att göra. Läs mer:

Vem har högst IQ i världen?

Marilyn vos Savant anser många, eftersom hon är med i rekordböckerna. Hennes IQ ligger mellan 167 och 200 ungefär. Vidare anser många att det finns andra ej nämnda som haft högre IQ. Läs mer: länk 1, länk 2

Kan jag träna upp min IQ?

Många forskare menar att intelligens inte är något som är förutbestämt den dag man föds. Genom att på olika sätt träna sina intellektuella färdigheter kan man förbättra åtminstone vissa aspekter av dem och därigenom höja sin IQ. Dock lär man inte kunna göra ett geni av en person med alltför lågt IQ. En studie av 1,2 miljoner svenska värnpliktiga män vilken nyligen presenterats vid Göteborgs universitet visar även på ett tydligt samband mellan god kondition och bättre resultat på IQ-prov. Däremot hade muskelstyrkan ingen betydelse. I över hundra år har IQ varit något som kunnat mätas med hjälp av olika intelligenstester (källa: Allt om Vetenskap nr 2).