Sekretesspolicy

Vi värnar om din integritet när du genomför IQtestet på www.iqtestet.se.

Testet genomförs i full anonymitet om så önskas (ange isåfall inte ert fullständiga namn under Smeknamn).
När IQtestet är klart erbjuder vi SMS-betalning för att erhålla resultat samt ett IQ-certifikat. Betalningen hanteras av det svenska bolaget Paytechsystem Europe AB.

Vid betalning behöver du aldrig ange dina personuppgifter. Varken vi eller betalleverantören sparar ditt telefonnummer för vidare användning.

Information som sparas är: IQ Resultat, Datum (när testet utfördes) samt angivet Smeknamn för Topplistan.

Om du vill ta bort ditt Resultat/Smeknamn från Topplistan så ber vi dig maila oss på info@iqtestet.se.

Leverantör av SMS-tjänst för "Köp Facit" är: Paytechsystem Europe AB.

Köp och Leveransvillkor

Känn dig alltid välkommen att Kontakta oss vid frågor och funderingar. Ni når oss på info@iqtestet.se. Vårt juridiska namn är Yellowtail Invest AB (omnämnt IQTESTET), Organisationsnummer: 556762-2633. Adress: Värtavägen 11, 115 53 Stockholm.


1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när IQTESTET bekräftat beställningen genom att skicka ett IQ-certifikat med resultatet från testet. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Som kund har du alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. IQTESTET har ägande på samtliga tjänster tills dess att fullständig betalning har mottagits från kund.


2. Priser

I priset 45 kr ingår moms (25%) enligt svensk lag. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som IQTESTET inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade t. ex. valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras meddelas kunden snarast möjligt och kunden har rätt att utan kostnad häva köpet.


3. Frakt

Inga fraktkostnader debiteras vid beställning hos IQTESTET.


4. Betalningsalternativ och Betalningsvillkor

4.1 Kortbetalning

Vi använder STRIPE och SSL-kryptering för säkra kortbetalningar. Läs mer om STRIPE här: http://www.stripe.com

4.2 Swish

Välj Swish som betalningssätt för att direkt göra en betalning genom ditt anslutna swish-nummer.

När din betalning har registrerats hos IQTESTET så skickas din beställning.


5. Leveranser

Beställningar behandlas inom 1 timme och levereras normalt inom 24 timmar. Om försening inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. IQTESTET meddelar dig om leveranser antas bli försenad. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.


6. Ångerrätt och Öppet köp

Ingen ångerrätt gäller vid beställning och aktivering av IQ-resultat hos IQTESTET. Kunden accepterar att leverans av tjänsten påbörjas omedelbart vid beställning. Det finns därmed ingen ångerfrist och inga pengar betalas tillbaka efter att beställningen lagts hos IQTESTET.


7. Reklamationer

Om du vill reklamera en felaktig tjänst från IQTESTET ber vi dig kontakta oss via e-post info@iqtestet.se. Vid en eventuell tvist följer IQTESTET alltid Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.


8. Återbetalningar

Återbetalning sker via STRIPE eller BANKÖVERFÖRING. Summan återbetalas alltid till samma konto som använts vid köpet och snarast möjligt från det att vi har mottagit och godkänt din reklamation.


9. Reservationer

IQTESTET reserverar sig för ändringar i priser till följd av felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.


10. Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm.

http://www.konsumentverket.se/

http://www.arn.se/

Som konsument kan du även vända dig till EU för att få hjälp med konfliktlösning när du handlat på nätet. Länk: ec.europa.eu/odr